fbpx
Zorgboerderij en Bewustzijnscentrum Vanuit Hart&Ziel
Heibloemdijk 1 Oirschot
0657346257

Op woensdagmiddag en zaterdag bieden we de dagopvang aan.

Deze opvang is voor kinderen met 0.a Autisme, ADHD, Hoog-gevoeligheid of andere (gedrags)problemen.
De kinderen worden begeleidt in kleine groepjes van maximaal 4 kinderen.
Gedurende een jaar komen er 3 thema’s aanbod, die kinderen weer in hun kracht zet en handvatten biedt om in gelukkig leven te leiden in de huidige maatschappij.

 • Ik & mijn zelfbeeld
 • Ik & mijn (hoog)gevoeligheid
 • Ik & de ander.

Deze 3 thema’s samen vormen de jaartraining Ik sta in mijn KRACHT!, waaraan de kinderen deelnemen.

Om deze thema’s kinderen zich geheel eigen te maken, verwachten we een actieve deelname op de dagopvang en dat ouders thuis met de opdrachtjes aan de gang te gaan om de geleerde handvatten ook thuis toe te passen. Daarbij vragen wij het volgende van de ouders:

 • Deelnemen aan cursussen/infoavonden en ouder/kind dagen die aangeboden worden om kennis over te dragen en in praktijk samen met je kind te oefenen.
 • Meewerken aan de doelen door thuis actief aan de slag te gaan met de aangeboden activiteiten en opdrachten.
 • Bereid zijn om naar zichzelf te reflecteren.
 • Wanneer het blijkt dat het thuis niet werkt, gaan wij samen kijken naar waarom het niet werkt en we verwachten daarin een open blik naar jezelf toe. Dat je openstaat voor feedback, verandering en een andere manier van kijken naar het probleem. Ook al past het misschien niet in je eigen waarden en normen.
 • Dat je de tijd en aandacht geeft aan je gezin, die nodig is om het probleem aan te pakken.

Tevens zijn er ouder/kinddagen en informatie-avonden voor ouders om de vaardigheden en middelen die ingezet worden op de boerderij samen te oefenen met hun kind en deze door te zetten naar thuis.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Kracht van positief denken
 • Uiten en reguleren van je emoties
 • Jezelf zijn
 • Ik en de ander
 • Plezier en ontspannen
 • Mijn zelfbeeld
 • Dankbaarheid
 • Mijn gevoeligheid
 • Keuzevrijheid
 • Mijn passie en doel in het leven
 • Mijn intu├»tie en gevoel

De ontwikkelingsgebieden die daarbij aangesproken worden zijn:

 • Sociale ontwikkeling
 • Emotionele ontwikkeling
 • Persoonlijke / Zelf ontwikkeling
X