fbpx

Twee keer in de maand op de even weken hebben we op de zorgboerderij een logeerweekend.

De logeeropvang is voor kinderen en jongeren die al op onze zorgboerderij zitten en zijn om ouders (tijdelijk) te ontlasten.

Het logeerweekend begint vrijdag om 17.00 uur en duurt t/m zondag 15.30 uur.
Tijdens dit logeerweekend hebben we vrijdagavond altijd een activiteit gepland.
We gaan dan zwemmen, naar de bossen of we houden een filmavond.

Zaterdag draaien de deelnemers met de dagopvang mee en worden dan ingedeeld in groepjes van maximaal 4 personen.

De zondag is een dag waarop kinderen en jongeren samen gaan overleggen wat ze willen doen.
Er is ruimte voor eigen ideeën en meer vrijheid om te doen wat ze leuk vinden. Wel in overleg met begeleiding uiteraard. Ook met het oog op dat kinderen de volgende dag ontspannen en uitgerust naar school kunnen.