fbpx

Bij Ouder/kindcoaching, ga je aan de slag met het bewustwording communicatie, houding en gedrag binnen het gezin.
Dit doen we met behulp van het paard. Deze manier van werken kan heel goed op een gezin worden toegepast, omdat ieder persoon met zichzelf in contact komt en er achter komt waar veranderingen mogelijk zijn.

De bedoeling van ouder-kind coaching is dat ouder(s) en kind(eren) elkaar beter leren begrijpen door bewustwording van houding, gedrag en communicatie van elkaar.
Door met heel het gezin te werken, leren de ouders en het kind(eren) op elkaar inspelen en met elkaar omgaan.
Ze zullen balans in hun gezin kunnen vinden, waardoor het dagelijkse leven er wellicht makkelijker op wordt.

Bij de ouder/kindcoaching werken we altijd naar het positieve toe.
Dit alles doen we in 5 sessies die om de 5 a 6 weken plaats vinden.
Het uiteindelijke resultaat ligt in uw eigen handen.
Jullie moeten het samen als gezin gaan doen, de coach begeleidt alleen uw proces.

Waar je aan kunt werken:

  • Bewustmaking van je eigen krachten, mogelijkheden en gevoelens.
  • Oplossingen zoeken om balans en verbinding te krijgen in het gezin.
  • Elkaar weer gaan zien, op een positieve manier kijken naar elkaar.
  • Grenzen stellen en assertief zijn.
  • Communicatievaardigheden.
  • Afspraken maken en nakomen.
  • Samen spelen en plezier maken.
  • Op een adequate manier zeggen wat je vindt, denkt of voelt tegen elkaar.
  • Innerlijk rust en acceptatie vinden.